Khóa học tại The Golf Hub

Khoá chuyên sâu trẻ em

Sau khi hoàn thành chương trình lộ trình U.S. Kids Golf, trẻ nắm được trình độ về kĩ năng kĩ thuật tương đương HDC 30 (không phụ thuộc vào độ xa mà trẻ có thể đánh). Để có một quá trình học liền mạch, trẻ hoặc thiếu niên cần bước lên chương trình thiếu niên theo lộ trình TGH. Về nội dung, chương trình dựa trên chương trình TGH Pathway Emerging và Advanced, chương trình được thiết kế cho sự phát triển dài hạn

Chương trình bao gồm những phần sau:

Long Game:

 • Thói quen trước cú đánh

 • Kĩ thuật chính xác, tư thế swing, sự ổn định và cân bằng

 • Động lực học trong swing

Short Game:

 • Kĩ thuật chính xác

 • Bài tập ngắm hướng

 • Kế hoạch và thói quen luyện tập

 • Kĩ thuật putting và thực hành tâm lý

 • Cú đánh bunker cạnh green

 • Pitching và kiểm soát khoảng cách

Kĩ năng trên sân:

 • Chọn gậy và cú đánh

 • Chiến lược

 • Thống kê

 • Thế bóng khó