Khóa học tại The Golf Hub

Khoá cơ bản trẻ em

Một trong những khát khao hàng đầu của The Golf Hub là góp phần vào sự phát triển của ngành golf Việt Nam, bắt đầu từ việc đầu tư đào tạo bài bản cho một thế hệ golfer trẻ tài năng.

Toàn bộ lớp học dựa trên giáo trình đào tạo golf cho trẻ em chuẩn Hoa kỳ (U.S.Kid Golf Program). Lớp học được đứng lớp bởi huấn luyện viên có bằng U.S. Kids Golf dưới sự giám sát của huấn luyện viên PGA hoặc trực tiếp bởi huấn luyện viên PGA. Học viên sẽ được nhận sách và pin theo giáo trình U.S. Kids Golf. Ngoài ra, học viên sẽ được theo dõi trình độ trên phần mềm U.S. Kids Golf.

Chương trình phù hợp cho các em độ tuổi 5-9 và 10-13 từ Level 1 – 5 xoay quanh đào tạo về golf cho trẻ đã được chứng nhận hiệu quả trên khắp thế giới. Các phần trong chương trình đào tạo tập trung hướng dẫn, trang bị các kỹ thuật cho cú đánh theo các level bao gồm:

  • Putting/Tư thế, Kỹ thuật.

  • Xung quanh green/ Tư thế & Kỹ thuật Chipping, Tư thế & Kỹ thuật Pitching, Tư thế & Kỹ thuật Sand.

  • Full swing/ Tư thế, Kỹ thuật.

  • Kiến thức/Quy tắc ứng xử, Luật lệ, Trang thiết bị, Tinh thần thi đấu thẻ thao.

  • Tính điểm trên sân, yêu cầu tính điểm khi lên sân tương ứng với từng level