Tập golf 3D


THỜI GIAN GIÁ

6AM – 11 AM

2PM – 5PM

500.000 VND

11AM – 2PM

5PM – 10PM

550.000 VND

  • Phụ thu người chơi tiếp theo: 100.000 vnd/ người/ phòng chơi
Liên hệ